Plantilas con los colores c??digos web

  • noviembre 24, 2010

Aqu?? os dejo estas plantillas con much??simos colores y sus c??digos para que no os falten ni uno.
En una entrada o post anterior deje tambi??n una muy buena herramienta para generar los c??digos de todos los colores Pinchar Aqu?? , si quer??is recordarla es una herramienta muy f??cil de usar y muy completa.

C O L O R E S


Nombre de los colores para la web
aliceblue
#F0F8FF
antiquewhite
#FAEBD7
aqua
#00FFFF
aquamarine
#7FFFD4
azure
#F0FFFF
beige
#F5F5DC
bisque
#FFE4C4
black
#000000
blanchedalmond
#FFEBCD
blue
#0000FF
blueviolet
#8A2BE2
brown
#A52A2A
burlywood
#DEB887
cadetblue
#5F9EA0
chartreuse
#7FFF00
chocolate
#D2691E
coral
#FF7F50
cornflowerblue
#6495ED
cornsilk
#FFF8DC
crimson
#DC143C
cyan
#00FFFF
darkblue
#00008B
darkcyan
#008B8B
darkgoldenrod
#B8860B
darkgray
#A9A9A9
darkgreen
#006400
darkkhaki
#BDB76B
darkmagenta
#8B008B
darkolivegreen
#556B2F
darkorange
#FF8C00
darkorchid
#9932CC
darkred
#8B0000
darksalmon
#E9967A
darkseagreen
#8FBC8B
darkslateblue
#483D8B
darkslategray
#2F4F4F
darkturquoise
#00CED1
darkviolet
#9400D3
deeppink
#FF1493
deepskyblue
#00BFFF
dimgray
#696969
dodgerblue
#1E90FF
firebrick
#B22222
floralwhite
#FFFAF0
forestgreen
#228B22
fuchsia
#FF00FF
gainsboro
#DCDCDC
ghostwhite
#F8F8FF
gold
#FFD700
goldenrod
#DAA520
gray
#808080
green
#008000
greenyellow
#ADFF2F
honeydew
#F0FFF0
hotpink
#FF69B4
indianred
#CD5C5C
indigo
#4B0082
ivory
#FFFFF0
khaki
#F0E68C
lavender
#E6E6FA
lavenderblush
#FFF0F5
lawngreen
#7CFC00
lemonchiffon
#FFFACD
lightblue
#ADD8E6
lightcoral
#F08080
lightcyan
#E0FFFF
lightgoldenrodyellow
#FAFAD2
lightgreen
#90EE90
lightgrey
#D3D3D3
lightpink
#FFB6C1
lightsalmon
#FFA07A
lightseagreen
#20B2AA
lightskyblue
#87CEFA
lightslategray
#778899
lightsteelblue
#B0C4DE
lightyellow
#FFFFE0
lime
#00FF00
limegreen
#32CD32
linen
#FAF0E6
magenta
#FF00FF
maroon
#800000
mediumaquamarine
#66CDAA
mediumblue
#0000CD
mediumorchid
#BA55D3
mediumpurple
#9370DB
mediumseagreen
#3CB371
mediumslateblue
#7B68EE
mediumspringgreen
#00FA9A
mediumturquoise
#48D1CC
mediumvioletred
#C71585
midnightblue
#191970
mintcream
#F5FFFA
mistyrose
#FFE4E1
moccasin
#FFE4B5
navajowhite
#FFDEAD
navy
#000080
oldlace
#FDF5E6
olive
#808000
olivedrab
#6B8E23
orange
#FFA500
orangered
#FF4500
orchid
#DA70D6
palegoldenrod
#EEE8AA
palegreen
#98FB98
paleturquoise
#AFEEEE
palevioletred
#DB7093
papayawhip
#FFEFD5
peachpuff
#FFDAB9
peru
#CD853F
pink
#FFC0CB
plum
#DDA0DD
powderblue
#B0E0E6
purple
#800080
red
#FF0000
rosybrown
#BC8F8F
royalblue
#4169E1
saddlebrown
#8B4513
salmon
#FA8072
sandybrown
#F4A460
seagreen
#2E8B57
seashell
#FFF5EE
sienna
#A0522D
silver
#C0C0C0
skyblue
#87CEEB
slateblue
#6A5ACD
slategray
#708090
snow
#FFFAFA
springgreen
#00FF7F
steelblue
#4682B4
tan
#D2B48C
teal
#008080
thistle
#D8BFD8
tomato
#FF6347
turquoise
#40E0D0
violet
#EE82EE
wheat
#F5DEB3
white
#FFFFFF
whitesmoke
#F5F5F5
yellow
#FFFF00
yellowgreen
#9ACD32
Los nombres de los colores son reconocidos por los navegadores. Se probaron los nombres de este mapa en las versiones actuales de Internet Explorer, Mozilla, y Netscape

 000000
 808080
 C0C0C0
 FFFFFF
 000080
 0000FF
 008080
 00FFFF
 800080
 800000
 FF0000
 FF00FF
 008000
 00FF00
 808000
 FFFF00

 

 000000  000033  000066  000099  0000CC  0000FF
 003300  003333  003366  003399  0033CC  0033FF
 006600  006633  006666  006699  0066CC  0066FF
 009900  009933  009966  009999  0099CC  0099FF
 00CC00  00CC33  00CC66  00CC99  00CCCC  00CCFF
 00FF00  00FF33  00FF66  00FF99  00FFCC  00FFFF
 330000  330033  330066  330099  3300CC  3300FF
 333300  333333  333366  333399  3333CC  3333FF
 336600  336633  336666  336699  3366CC  3366FF
 339900  339933  339966  339999  3399CC  3399FF
 33CC00  33CC33  33CC66  33CC99  33CCCC  33CCFF
 33FF00  33FF33  33FF66  33FF99  33FFCC  33FFFF
 660000  660033  660066  660099  6600CC  6600FF
 663300  663333  663366  663399  6633CC  6633FF
 666600  666633  666666  666699  6666CC  6666FF
 669900  669933  669966  669999  6699CC  6699FF
 66CC00  66CC33  66CC66  66CC99  66CCCC  66CCFF
 66FF00  66FF33  66FF66  66FF99  66FFCC  66FFFF
 990000  990033  990066  990099  9900CC  9900FF
 993300  993333  993366  993399  9933CC  9933FF
 996600  996633  996666  996699  9966CC  9966FF
 999900  999933  999966  999999  9999CC  9999FF
 99CC00  99CC33  99CC66  99CC99  99CCCC  99CCFF
 99FF00  99FF33  99FF66  99FF99  99FFCC  99FFFF
 CC0000  CC0033  CC0066  CC0099  CC00CC  CC00FF
 CC3300  CC3333  CC3366  CC3399  CC33CC  CC33FF
 CC6600  CC6633  CC6666  CC6699  CC66CC  CC66FF
 CC9900  CC9933  CC9966  CC9999  CC99CC  CC99FF
 CCCC00  CCCC33  CCCC66  CCCC99  CCCCCC  CCCCFF
 CCFF00  CCFF33  CCFF66  CCFF99  CCFFCC  CCFFFF
 FF0000  FF0033  FF0066  FF0099  FF00CC  FF00FF
 FF3300  FF3333  FF3366  FF3399  FF33CC  FF33FF
 FF6600  FF6633  FF6666  FF6699  FF66CC  FF66FF
 FF9900  FF9933  FF9966  FF9999  FF99CC  FF99FF
 FFCC00  FFCC33  FFCC66  FFCC99  FFCCCC  FFCCFF
 FFFF00  FFFF33  FFFF66  FFFF99  FFFFCC  FFFFFF

 FFFFFF  FFFFF9  FFFFEC  FFFFE8  FFFFDF  FFFFD2  FFFFC8  FFFFBF
 FFFFFF  FFFFF3  FFFFDA  FFFFD2  FFFFBF  FFFFA6  FFFF91  FFFF7F
 FFFFFF  FFFFED  FFFFC8  FFFFBB  FFFF9F  FFFF7A  FFFF5A  FFFF3F
 FFFFFF  FFFFEA  FFFFBD  FFFFAE  FFFF8C  FFFF60  FFFF39  FFFF19
 FFFFFF  FFFFE7  FFFFB6  FFFFA5  FFFF7F  FFFF4E  FFFF23  FFFF00
 EEEEEE  EEEED8  EEEEAA  EEEE9A  EEEE77  EEEE49  EEEE21  EEEE00
 CDCDCD  CDCDBA  CDCD92  CDCD85  CDCD66  CDCD3F  CDCD1C  CDCD00
 8B8B8B  8B8B7E  8B8B63  8B8B5A  8B8B45  8B8B2A  8B8B13  8B8B00
 FFF9FF  FFF9F9  FFF9EC  FFF9E8  FFF9DF  FFF9D2  FFF9C8  FFF9BF
 FFF3FF  FFF3F3  FFF3DA  FFF3D2  FFF3BF  FFF3A6  FFF391  FFF37F
 FFEDFF  FFEDED  FFEDC8  FFEDBB  FFED9F  FFED7A  FFED5A  FFED3F
 FFEAFF  FFEAEA  FFEABD  FFEAAE  FFEA8C  FFEA60  FFEA39  FFEA19
 FFE7FF  FFE7E7  FFE7B6  FFE7A5  FFE77F  FFE74E  FFE723  FFE700
 EED8EE  EED8D8  EED8AA  EED89A  EED877  EED849  EED821  EED800
 CDBACD  CDBABA  CDBA92  CDBA85  CDBA66  CDBA3F  CDBA1C  CDBA00
 8B7E8B  8B7E7E  8B7E63  8B7E5A  8B7E45  8B7E2A  8B7E13  8B7E00
 FFECFF  FFECF9  FFECEC  FFECE8  FFECDF  FFECD2  FFECC8  FFECBF
 FFDAFF  FFDAF3  FFDADA  FFDAD2  FFDABF  FFDAA6  FFDA91  FFDA7F
 FFC8FF  FFC8ED  FFC8C8  FFC8BB  FFC89F  FFC87A  FFC85A  FFC83F
 FFBDFF  FFBDEA  FFBDBD  FFBDAE  FFBD8C  FFBD60  FFBD39  FFBD19
 FFB6FF  FFB6E7  FFB6B6  FFB6A5  FFB67F  FFB64E  FFB623  FFB600
 EEAAEE  EEAAD8  EEAAAA  EEAA9A  EEAA77  EEAA49  EEAA21  EEAA00
 CD92CD  CD92BA  CD9292  CD9285  CD9266  CD923F  CD921C  CD9200
 8B638B  8B637E  8B6363  8B635A  8B6345  8B632A  8B6313  8B6300
 FFE8FF  FFE8F9  FFE8EC  FFE8E8  FFE8DF  FFE8D2  FFE8C8  FFE8BF
 FFD2FF  FFD2F3  FFD2DA  FFD2D2  FFD2BF  FFD2A6  FFD291  FFD27F
 FFBBFF  FFBBED  FFBBC8  FFBBBB  FFBB9F  FFBB7A  FFBB5A  FFBB3F
 FFAEFF  FFAEEA  FFAEBD  FFAEAE  FFAE8C  FFAE60  FFAE39  FFAE19
 FFA5FF  FFA5E7  FFA5B6  FFA5A5  FFA57F  FFA54E  FFA523  FFA500
 EE9AEE  EE9AD8  EE9AAA  EE9A9A  EE9A77  EE9A49  EE9A21  EE9A00
 CD85CD  CD85BA  CD8592  CD8585  CD8566  CD853F  CD851C  CD8500
 8B5A8B  8B5A7E  8B5A63  8B5A5A  8B5A45  8B5A2A  8B5A13  8B5A00
 FFDFFF  FFDFF9  FFDFEC  FFDFE8  FFDFDF  FFDFD2  FFDFC8  FFDFBF
 FFBFFF  FFBFF3  FFBFDA  FFBFD2  FFBFBF  FFBFA6  FFBF91  FFBF7F
 FF9FFF  FF9FED  FF9FC8  FF9FBB  FF9F9F  FF9F7A  FF9F5A  FF9F3F
 FF8CFF  FF8CEA  FF8CBD  FF8CAE  FF8C8C  FF8C60  FF8C39  FF8C19
 FF7FFF  FF7FE7  FF7FB6  FF7FA5  FF7F7F  FF7F4E  FF7F23  FF7F00
 EE77EE  EE77D8  EE77AA  EE779A  EE7777  EE7749  EE7721  EE7700
 CD66CD  CD66BA  CD6692  CD6685  CD6666  CD663F  CD661C  CD6600
 8B458B  8B457E  8B4563  8B455A  8B4545  8B452A  8B4513  8B4500
 FFD2FF  FFD2F9  FFD2EC  FFD2E8  FFD2DF  FFD2D2  FFD2C8  FFD2BF
 FFA6FF  FFA6F3  FFA6DA  FFA6D2  FFA6BF  FFA6A6  FFA691  FFA67F
 FF7AFF  FF7AED  FF7AC8  FF7ABB  FF7A9F  FF7A7A  FF7A5A  FF7A3F
 FF60FF  FF60EA  FF60BD  FF60AE  FF608C  FF6060  FF6039  FF6019
 FF4EFF  FF4EE7  FF4EB6  FF4EA5  FF4E7F  FF4E4E  FF4E23  FF4E00
 EE49EE  EE49D8  EE49AA  EE499A  EE4977  EE4949  EE4921  EE4900
 CD3FCD  CD3FBA  CD3F92  CD3F85  CD3F66  CD3F3F  CD3F1C  CD3F00
 8B2A8B  8B2A7E  8B2A63  8B2A5A  8B2A45  8B2A2A  8B2A13  8B2A00
 FFC8FF  FFC8F9  FFC8EC  FFC8E8  FFC8DF  FFC8D2  FFC8C8  FFC8BF
 FF91FF  FF91F3  FF91DA  FF91D2  FF91BF  FF91A6  FF9191  FF917F
 FF5AFF  FF5AED  FF5AC8  FF5ABB  FF5A9F  FF5A7A  FF5A5A  FF5A3F
 FF39FF  FF39EA  FF39BD  FF39AE  FF398C  FF3960  FF3939  FF3919
 FF23FF  FF23E7  FF23B6  FF23A5  FF237F  FF234E  FF2323  FF2300
 EE21EE  EE21D8  EE21AA  EE219A  EE2177  EE2149  EE2121  EE2100
 CD1CCD  CD1CBA  CD1C92  CD1C85  CD1C66  CD1C3F  CD1C1C  CD1C00
 8B138B  8B137E  8B1363  8B135A  8B1345  8B132A  8B1313  8B1300
 FFBFFF  FFBFF9  FFBFEC  FFBFE8  FFBFDF  FFBFD2  FFBFC8  FFBFBF
 FF7FFF  FF7FF3  FF7FDA  FF7FD2  FF7FBF  FF7FA6  FF7F91  FF7F7F
 FF3FFF  FF3FED  FF3FC8  FF3FBB  FF3F9F  FF3F7A  FF3F5A  FF3F3F
 FF19FF  FF19EA  FF19BD  FF19AE  FF198C  FF1960  FF1939  FF1919
 FF00FF  FF00E7  FF00B6  FF00A5  FF007F  FF004E  FF0023  FF0000
 EE00EE  EE00D8  EE00AA  EE009A  EE0077  EE0049  EE0021  EE0000
 CD00CD  CD00BA  CD0092  CD0085  CD0066  CD003F  CD001C  CD0000
 8B008B  8B007E  8B0063  8B005A  8B0045  8B002A  8B0013  8B0000

 FFFFFF  FFFFF9  FFFFEC  FFFFE8  FFFFDF  FFFFD2  FFFFC8  FFFFBF
 FFFFFF  FFFFF3  FFFFDA  FFFFD2  FFFFBF  FFFFA6  FFFF91  FFFF7F
 FFFFFF  FFFFED  FFFFC8  FFFFBB  FFFF9F  FFFF7A  FFFF5A  FFFF3F
 FFFFFF  FFFFEA  FFFFBD  FFFFAE  FFFF8C  FFFF60  FFFF39  FFFF19
 FFFFFF  FFFFE7  FFFFB6  FFFFA5  FFFF7F  FFFF4E  FFFF23  FFFF00
 EEEEEE  EEEED8  EEEEAA  EEEE9A  EEEE77  EEEE49  EEEE21  EEEE00
 CDCDCD  CDCDBA  CDCD92  CDCD85  CDCD66  CDCD3F  CDCD1C  CDCD00
 8B8B8B  8B8B7E  8B8B63  8B8B5A  8B8B45  8B8B2A  8B8B13  8B8B00
 F9FFFF  F9FFF9  F9FFEC  F9FFE8  F9FFDF  F9FFD2  F9FFC8  F9FFBF
 F3FFFF  F3FFF3  F3FFDA  F3FFD2  F3FFBF  F3FFA6  F3FF91  F3FF7F
 EDFFFF  EDFFED  EDFFC8  EDFFBB  EDFF9F  EDFF7A  EDFF5A  EDFF3F
 EAFFFF  EAFFEA  EAFFBD  EAFFAE  EAFF8C  EAFF60  EAFF39  EAFF19
 E7FFFF  E7FFE7  E7FFB6  E7FFA5  E7FF7F  E7FF4E  E7FF23  E7FF00
 D8EEEE  D8EED8  D8EEAA  D8EE9A  D8EE77  D8EE49  D8EE21  D8EE00
 BACDCD  BACDBA  BACD92  BACD85  BACD66  BACD3F  BACD1C  BACD00
 7E8B8B  7E8B7E  7E8B63  7E8B5A  7E8B45  7E8B2A  7E8B13  7E8B00
 ECFFFF  ECFFF9  ECFFEC  ECFFE8  ECFFDF  ECFFD2  ECFFC8  ECFFBF
 DAFFFF  DAFFF3  DAFFDA  DAFFD2  DAFFBF  DAFFA6  DAFF91  DAFF7F
 C8FFFF  C8FFED  C8FFC8  C8FFBB  C8FF9F  C8FF7A  C8FF5A  C8FF3F
 BDFFFF  BDFFEA  BDFFBD  BDFFAE  BDFF8C  BDFF60  BDFF39  BDFF19
 B6FFFF  B6FFE7  B6FFB6  B6FFA5  B6FF7F  B6FF4E  B6FF23  B6FF00
 AAEEEE  AAEED8  AAEEAA  AAEE9A  AAEE77  AAEE49  AAEE21  AAEE00
 92CDCD  92CDBA  92CD92  92CD85  92CD66  92CD3F  92CD1C  92CD00
 638B8B  638B7E  638B63  638B5A  638B45  638B2A  638B13  638B00
 E8FFFF  E8FFF9  E8FFEC  E8FFE8  E8FFDF  E8FFD2  E8FFC8  E8FFBF
 D2FFFF  D2FFF3  D2FFDA  D2FFD2  D2FFBF  D2FFA6  D2FF91  D2FF7F
 BBFFFF  BBFFED  BBFFC8  BBFFBB  BBFF9F  BBFF7A  BBFF5A  BBFF3F
 AEFFFF  AEFFEA  AEFFBD  AEFFAE  AEFF8C  AEFF60  AEFF39  AEFF19
 A5FFFF  A5FFE7  A5FFB6  A5FFA5  A5FF7F  A5FF4E  A5FF23  A5FF00
 9AEEEE  9AEED8  9AEEAA  9AEE9A  9AEE77  9AEE49  9AEE21  9AEE00
 85CDCD  85CDBA  85CD92  85CD85  85CD66  85CD3F  85CD1C  85CD00
 5A8B8B  5A8B7E  5A8B63  5A8B5A  5A8B45  5A8B2A  5A8B13  5A8B00
 DFFFFF  DFFFF9  DFFFEC  DFFFE8  DFFFDF  DFFFD2  DFFFC8  DFFFBF
 BFFFFF  BFFFF3  BFFFDA  BFFFD2  BFFFBF  BFFFA6  BFFF91  BFFF7F
 9FFFFF  9FFFED  9FFFC8  9FFFBB  9FFF9F  9FFF7A  9FFF5A  9FFF3F
 8CFFFF  8CFFEA  8CFFBD  8CFFAE  8CFF8C  8CFF60  8CFF39  8CFF19
 7FFFFF  7FFFE7  7FFFB6  7FFFA5  7FFF7F  7FFF4E  7FFF23  7FFF00
 77EEEE  77EED8  77EEAA  77EE9A  77EE77  77EE49  77EE21  77EE00
 66CDCD  66CDBA  66CD92  66CD85  66CD66  66CD3F  66CD1C  66CD00
 458B8B  458B7E  458B63  458B5A  458B45  458B2A  458B13  458B00
 D2FFFF  D2FFF9  D2FFEC  D2FFE8  D2FFDF  D2FFD2  D2FFC8  D2FFBF
 A6FFFF  A6FFF3  A6FFDA  A6FFD2  A6FFBF  A6FFA6  A6FF91  A6FF7F
 7AFFFF  7AFFED  7AFFC8  7AFFBB  7AFF9F  7AFF7A  7AFF5A  7AFF3F
 60FFFF  60FFEA  60FFBD  60FFAE  60FF8C  60FF60  60FF39  60FF19
 4EFFFF  4EFFE7  4EFFB6  4EFFA5  4EFF7F  4EFF4E  4EFF23  4EFF00
 49EEEE  49EED8  49EEAA  49EE9A  49EE77  49EE49  49EE21  49EE00
 3FCDCD  3FCDBA  3FCD92  3FCD85  3FCD66  3FCD3F  3FCD1C  3FCD00
 2A8B8B  2A8B7E  2A8B63  2A8B5A  2A8B45  2A8B2A  2A8B13  2A8B00
 C8FFFF  C8FFF9  C8FFEC  C8FFE8  C8FFDF  C8FFD2  C8FFC8  C8FFBF
 91FFFF  91FFF3  91FFDA  91FFD2  91FFBF  91FFA6  91FF91  91FF7F
 5AFFFF  5AFFED  5AFFC8  5AFFBB  5AFF9F  5AFF7A  5AFF5A  5AFF3F
 39FFFF  39FFEA  39FFBD  39FFAE  39FF8C  39FF60  39FF39  39FF19
 23FFFF  23FFE7  23FFB6  23FFA5  23FF7F  23FF4E  23FF23  23FF00
 21EEEE  21EED8  21EEAA  21EE9A  21EE77  21EE49  21EE21  21EE00
 1CCDCD  1CCDBA  1CCD92  1CCD85  1CCD66  1CCD3F  1CCD1C  1CCD00
 138B8B  138B7E  138B63  138B5A  138B45  138B2A  138B13  138B00
 BFFFFF  BFFFF9  BFFFEC  BFFFE8  BFFFDF  BFFFD2  BFFFC8  BFFFBF
 7FFFFF  7FFFF3  7FFFDA  7FFFD2  7FFFBF  7FFFA6  7FFF91  7FFF7F
 3FFFFF  3FFFED  3FFFC8  3FFFBB  3FFF9F  3FFF7A  3FFF5A  3FFF3F
 19FFFF  19FFEA  19FFBD  19FFAE  19FF8C  19FF60  19FF39  19FF19
 00FFFF  00FFE7  00FFB6  00FFA5  00FF7F  00FF4E  00FF23  00FF00
 00EEEE  00EED8  00EEAA  00EE9A  00EE77  00EE49  00EE21  00EE00
 00CDCD  00CDBA  00CD92  00CD85  00CD66  00CD3F  00CD1C  00CD00
 008B8B  008B7E  008B63  008B5A  008B45  008B2A  008B13  008B00

 FFFFFF  F9FFFF  ECFFFF  E8FFFF  DFFFFF  D2FFFF  C8FFFF  BFFFFF
 FFFFFF  F3FFFF  DAFFFF  D2FFFF  BFFFFF  A6FFFF  91FFFF  7FFFFF
 FFFFFF  EDFFFF  C8FFFF  BBFFFF  9FFFFF  7AFFFF  5AFFFF  3FFFFF
 FFFFFF  EAFFFF  BDFFFF  AEFFFF  8CFFFF  60FFFF  39FFFF  19FFFF
 FFFFFF  E7FFFF  B6FFFF  A5FFFF  7FFFFF  4EFFFF  23FFFF  00FFFF
 EEEEEE  D8EEEE  AAEEEE  9AEEEE  77EEEE  49EEEE  21EEEE  00EEEE
 CDCDCD  BACDCD  92CDCD  85CDCD  66CDCD  3FCDCD  1CCDCD  00CDCD
 8B8B8B  7E8B8B  638B8B  5A8B8B  458B8B  2A8B8B  138B8B  008B8B
 FFF9FF  F9F9FF  ECF9FF  E8F9FF  DFF9FF  D2F9FF  C8F9FF  BFF9FF
 FFF3FF  F3F3FF  DAF3FF  D2F3FF  BFF3FF  A6F3FF  91F3FF  7FF3FF
 FFEDFF  EDEDFF  C8EDFF  BBEDFF  9FEDFF  7AEDFF  5AEDFF  3FEDFF
 FFEAFF  EAEAFF  BDEAFF  AEEAFF  8CEAFF  60EAFF  39EAFF  19EAFF
 FFE7FF  E7E7FF  B6E7FF  A5E7FF  7FE7FF  4EE7FF  23E7FF  00E7FF
 EED8EE  D8D8EE  AAD8EE  9AD8EE  77D8EE  49D8EE  21D8EE  00D8EE
 CDBACD  BABACD  92BACD  85BACD  66BACD  3FBACD  1CBACD  00BACD
 8B7E8B  7E7E8B  637E8B  5A7E8B  457E8B  2A7E8B  137E8B  007E8B
 FFECFF  F9ECFF  ECECFF  E8ECFF  DFECFF  D2ECFF  C8ECFF  BFECFF
 FFDAFF  F3DAFF  DADAFF  D2DAFF  BFDAFF  A6DAFF  91DAFF  7FDAFF
 FFC8FF  EDC8FF  C8C8FF  BBC8FF  9FC8FF  7AC8FF  5AC8FF  3FC8FF
 FFBDFF  EABDFF  BDBDFF  AEBDFF  8CBDFF  60BDFF  39BDFF  19BDFF
 FFB6FF  E7B6FF  B6B6FF  A5B6FF  7FB6FF  4EB6FF  23B6FF  00B6FF
 EEAAEE  D8AAEE  AAAAEE  9AAAEE  77AAEE  49AAEE  21AAEE  00AAEE
 CD92CD  BA92CD  9292CD  8592CD  6692CD  3F92CD  1C92CD  0092CD
 8B638B  7E638B  63638B  5A638B  45638B  2A638B  13638B  00638B
 FFE8FF  F9E8FF  ECE8FF  E8E8FF  DFE8FF  D2E8FF  C8E8FF  BFE8FF
 FFD2FF  F3D2FF  DAD2FF  D2D2FF  BFD2FF  A6D2FF  91D2FF  7FD2FF
 FFBBFF  EDBBFF  C8BBFF  BBBBFF  9FBBFF  7ABBFF  5ABBFF  3FBBFF
 FFAEFF  EAAEFF  BDAEFF  AEAEFF  8CAEFF  60AEFF  39AEFF  19AEFF
 FFA5FF  E7A5FF  B6A5FF  A5A5FF  7FA5FF  4EA5FF  23A5FF  00A5FF
 EE9AEE  D89AEE  AA9AEE  9A9AEE  779AEE  499AEE  219AEE  009AEE
 CD85CD  BA85CD  9285CD  8585CD  6685CD  3F85CD  1C85CD  0085CD
 8B5A8B  7E5A8B  635A8B  5A5A8B  455A8B  2A5A8B  135A8B  005A8B
 FFDFFF  F9DFFF  ECDFFF  E8DFFF  DFDFFF  D2DFFF  C8DFFF  BFDFFF
 FFBFFF  F3BFFF  DABFFF  D2BFFF  BFBFFF  A6BFFF  91BFFF  7FBFFF
 FF9FFF  ED9FFF  C89FFF  BB9FFF  9F9FFF  7A9FFF  5A9FFF  3F9FFF
 FF8CFF  EA8CFF  BD8CFF  AE8CFF  8C8CFF  608CFF  398CFF  198CFF
 FF7FFF  E77FFF  B67FFF  A57FFF  7F7FFF  4E7FFF  237FFF  007FFF
 EE77EE  D877EE  AA77EE  9A77EE  7777EE  4977EE  2177EE  0077EE
 CD66CD  BA66CD  9266CD  8566CD  6666CD  3F66CD  1C66CD  0066CD
 8B458B  7E458B  63458B  5A458B  45458B  2A458B  13458B  00458B
 FFD2FF  F9D2FF  ECD2FF  E8D2FF  DFD2FF  D2D2FF  C8D2FF  BFD2FF
 FFA6FF  F3A6FF  DAA6FF  D2A6FF  BFA6FF  A6A6FF  91A6FF  7FA6FF
 FF7AFF  ED7AFF  C87AFF  BB7AFF  9F7AFF  7A7AFF  5A7AFF  3F7AFF
 FF60FF  EA60FF  BD60FF  AE60FF  8C60FF  6060FF  3960FF  1960FF
 FF4EFF  E74EFF  B64EFF  A54EFF  7F4EFF  4E4EFF  234EFF  004EFF
 EE49EE  D849EE  AA49EE  9A49EE  7749EE  4949EE  2149EE  0049EE
 CD3FCD  BA3FCD  923FCD  853FCD  663FCD  3F3FCD  1C3FCD  003FCD
 8B2A8B  7E2A8B  632A8B  5A2A8B  452A8B  2A2A8B  132A8B  002A8B
 FFC8FF  F9C8FF  ECC8FF  E8C8FF  DFC8FF  D2C8FF  C8C8FF  BFC8FF
 FF91FF  F391FF  DA91FF  D291FF  BF91FF  A691FF  9191FF  7F91FF
 FF5AFF  ED5AFF  C85AFF  BB5AFF  9F5AFF  7A5AFF  5A5AFF  3F5AFF
 FF39FF  EA39FF  BD39FF  AE39FF  8C39FF  6039FF  3939FF  1939FF
 FF23FF  E723FF  B623FF  A523FF  7F23FF  4E23FF  2323FF  0023FF
 EE21EE  D821EE  AA21EE  9A21EE  7721EE  4921EE  2121EE  0021EE
 CD1CCD  BA1CCD  921CCD  851CCD  661CCD  3F1CCD  1C1CCD  001CCD
 8B138B  7E138B  63138B  5A138B  45138B  2A138B  13138B  00138B
 FFBFFF  F9BFFF  ECBFFF  E8BFFF  DFBFFF  D2BFFF  C8BFFF  BFBFFF
 FF7FFF  F37FFF  DA7FFF  D27FFF  BF7FFF  A67FFF  917FFF  7F7FFF
 FF3FFF  ED3FFF  C83FFF  BB3FFF  9F3FFF  7A3FFF  5A3FFF  3F3FFF
 FF19FF  EA19FF  BD19FF  AE19FF  8C19FF  6019FF  3919FF  1919FF
 FF00FF  E700FF  B600FF  A500FF  7F00FF  4E00FF  2300FF  0000FF
 EE00EE  D800EE  AA00EE  9A00EE  7700EE  4900EE  2100EE  0000EE
 CD00CD  BA00CD  9200CD  8500CD  6600CD  3F00CD  1C00CD  0000CD
 8B008B  7E008B  63008B  5A008B  45008B  2A008B  13008B  00008B

000000 330000 660000 990000 CC0000 FF0000
003300 333300 663300 993300 CC3300 FF3300
006600 336600 666600 996600 CC6600 FF6600
009900 339900 669900 999900 CC9900 FF9900
00CC00 33CC00 66CC00 99CC00 CCCC00 FFCC00
00FF00 33FF00 66FF00 99FF00 CCFF00 FFFF00
00FF33 33FF33 66FF33 99FF33 CCFF33 FFFF33
00FF66 33FF66 66FF66 99FF66 CCFF66 FFFF66
00FF99 33FF99 66FF99 99FF99 CCFF99 FFFF99
00FFCC 33FFCC 66FFCC 99FFCC CCFFCC FFFFCC
00FFFF 33FFFF 66FFFF 99FFFF CCFFFF FFFFFF
000000 003300 006600 009900 00CC00 00FF00
000033 003333 006633 009933 00CC33 00FF33
000066 003366 006666 009966 00CC66 00FF66
000099 003399 006699 009999 00CC99 00FF99
0000CC 0033CC 0066CC 0099CC 00CCCC 00FFCC
0000FF 0033FF 0066FF 0099FF 00CCFF 00FFFF
3300FF 3333FF 3366FF 3399FF 33CCFF 33FFFF
6600FF 6633FF 6666FF 6699FF 66CCFF 66FFFF
9900FF 9933FF 9966FF 9999FF 99CCFF 99FFFF
CC00FF CC33FF CC66FF CC99FF CCCCFF CCFFFF
FF00FF FF33FF FF66FF FF99FF FFCCFF FFFFFF
000000 000033 000066 000099 0000CC 0000FF
333300 333333 333366 333399 3333CC 3333FF
336600 336633 336666 336699 3366CC 3366FF
339900 339933 339966 339999 3399CC 3399FF
33CC00 33CC33 33CC66 33CC99 33CCCC 33CCFF
33FF00 33FF33 33FF66 33FF99 33FFCC 33FFFF
330000 330033 330066 330099 3300CC 3300FF
660000 660033 660066 660099 6600CC 6600FF
990000 990033 990066 990099 9900CC 9900FF
CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF
FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF
333300 333333 333366 333399 3333CC 3333FF
666600 666633 666666 666699 6666CC 6666FF
999900 999933 999966 999999 9999CC 9999FF
CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF
FF0000 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF


FFF
 FFF
CCC
 CCC
999
 999
666
 666
333
 333
000
 000
FFC
 C00
FF9
 900
FF6
 600
FF3
 300
99C
 C00
CC9
 900
FFC
 C33
FFC
 C66
FF9
 966
FF6
 633
CC3
 300
CC0
 033
CCF
 F00
CCF
 F33
333
 300
666
 600
999
 900
CCC
 C00
FFF
 F00
CC9
 933
CC6
 633
330
 000
660
 000
990
 000
CC0
 000
FF0
 000
FF3
 366
FF0
 033
99F
 F00
CCF
 F66
99C
 C33
666
 633
999
 933
CCC
 C33
FFF
 F33
996
 600
993
 300
663
 333
993
 333
CC3
 333
FF3
 333
CC3
 366
FF6
 699
FF0
 066
66F
 F00
99F
 F66
66C
 C33
669
 900
999
 966
CCC
 C66
FFF
 F66
996
 633
663
 300
996
 666
CC6
 666
FF6
 666
990
 033
CC3
 399
FF6
 6CC
FF0
 099
33F
 F00
66F
 F33
339
 900
66C
 C00
99F
 F33
CCC
 C99
FFF
 F99
CC9
 966
CC6
 600
CC9
 999
FF9
 999
FF3
 399
CC0
 066
990
 066
FF3
 3CC
FF0
 0CC
00C
 C00
33C
 C00
336
 600
669
 933
99C
 C66
CCF
 F99
FFF
 FCC
FFC
 C99
FF9
 933
FFC
 CCC
FF9
 9CC
CC6
 699
993
 366
660
 033
CC0
 099
330
 033
33C
 C33
66C
 C66
00F
 F00
33F
 F33
66F
 F66
99F
 F99
CCF
 FCC
CC9
 9CC
996
 699
993
 399
990
 099
663
 366
660
 066
006
 600
336
 633
009
 900
339
 933
669
 966
99C
 C99
FFC
 CFF
FF9
 9FF
FF6
 6FF
FF3
 3FF
FF0
 0FF
CC6
 6CC
CC3
 3CC
003
 300
00C
 C33
006
 633
339
 966
66C
 C99
99F
 FCC
CCF
 FFF
339
 9FF
99C
 CFF
CCC
 CFF
CC9
 9FF
996
 6CC
663
 399
330
 066
990
 0CC
CC0
 0CC
00F
 F33
33F
 F66
009
 933
00C
 C66
33F
 F99
99F
 FFF
99C
 CCC
006
 6CC
669
 9CC
999
 9FF
999
 9CC
993
 3FF
660
 0CC
660
 099
CC3
 3FF
CC0
 0FF
00F
 F66
66F
 F99
33C
 C66
009
 966
66F
 FFF
66C
 CCC
669
 999
003
 366
336
 699
666
 6FF
666
 6CC
666
 699
330
 099
993
 3CC
CC6
 6FF
990
 0FF
00F
 F99
66F
 FCC
33C
 C99
33F
 FFF
33C
 CCC
339
 999
336
 666
006
 699
003
 399
333
 3FF
333
 3CC
333
 399
333
 366
663
 3CC
996
 6FF
660
 0FF
00F
 FCC
33F
 FCC
00F
 FFF
00C
 CCC
009
 999
006
 666
003
 333
339
 9CC
336
 6CC
000
 0FF
000
 0CC
000
 099
000
 066
000
 033
663
 3FF
330
 0FF
00C
 C99
009
 9CC
33C
 CFF
66C
 CFF
669
 9FF
336
 6FF
003
 3CC
330
 0CC
00C
 CFF
009
 9FF
006
 6FF
003
 3FF

No Comments Found